Mange fødevarevirksomheder bruger ulovlige tekster i reklamer for deres varer

family doing shopping in the grocery store

En landsdækkende kontrol af anprisningsreglerne foretaget af Fødevarestyrelsen viser, at 34 pct. af de kontrollerede fødevarevirksomheder har brugt ulovlig omtale af ernæring og sundhed i reklame for deres varer.

Når en virksomhed reklamerer for fødevarer, må den ikke fortælle, at en vare er “super næringsrig”, “styrker fordøjelsen” eller “reducerer muskelskader”. Forklaringen findes i anprisningsreglerne, der fastslår, at virksomhederne ikke må bruge usande eller udokumenterede påstande, når de omtaler for deres varer. Reglerne skal sikre, at forbrugerne ikke bliver vildledt.

I kontrollen fik 34 pct. af virksomhederne sanktioner for at reklamere ulovligt på pakninger, skilte og digitale platforme.

-Resultatet af vores kontroller er ikke acceptabelt, når hver tredje virksomhed fik sanktioner for at afgive usande eller upræcise oplysninger, som kan vildlede forbrugerne. Det er et tal, der er alt for højt, og som vi vil hjælpe virksomhederne med at rette op på, siger kontorchef i Fødevarestyrelsen, Henrik Dammand Nielsen.

Anprisningsreglerne gælder i hele EU og skal sikre, at forbrugerne kun får oplysninger om ernæring og sundhed, der er dokumenteret videnskabeligt. I reglerne kan virksomhederne finde præcise bestemmelser om, hvornår en vare må omtales som “fiberrig”, “uden tilsat sukker” eller “light”. Der er også klare regler for, hvad virksomhederne må oplyse om fx vitaminers effekt på sundheden.

I kontrolkampagnen har Fødevarestyrelsen set på anprisninger i 253 dagligvarebutikker, internetbutikker, importvirksomheder og kæder. 33 pct. af virksomhederne fik én eller flere indskærpelser, mens én pct. af virksomhederne fik bøder. Hertil kommer, at 13 pct. af virksomhederne fik påtale af bagatelagtige forhold.