Mange flere skal testes for COVID-19

Sundhedsstyrelsen har nu revideret retningslinjerne så flere grupper nu kan testes som led i arbejdet med at forebygge smitte. 

På nuværende tidspunkt er smittespredningen er på nuværende tidspunkt kraftigt reduceret, hvilket har gjort, at myndighederne nu er begyndt at genåbne samfundet gradvist. I den situation er det meget væsentligt, at der er øget opmærksomhed på at undgå smitte i befolkningen og derfor har Sundhedsstyrelsen haft fokus på at tilpasse kriterierne for, hvilke grupper der skal testes, så de følger epidemiens udvikling.

-Med de nye retningslinjer sætter vi målrettet fokus på at undgå smittespredning i samfundet. Det gør vi ved at teste alle dem, der har symptomer på COVID-19, men derudover begynder vi også at teste personer uden symptomer. Formålet er at undgå smitte af personer i særlig risiko på fx plejehjem og sygehuse, siger Helene Bilsted Probst, der er centerchef i Sundhedsstyrelsen.

Med de reviderede retningslinjer kan også personer uden symptomer på COVID-19 blive testet.

Testen er ikke helt så pålidig når man tester personer uden symptomer, som når man tester personer, der har symptomer. Men testen kan bruges i netop de situationer, hvor der er en særlig risiko for smittespredning. Med de nye retningslinjer vil myndighederne nu teste alle, der indlægges på sygehus, og man vil teste både personale og borgere på institutioner, hvis der er bare ét tilfælde af COVID-19.

De nye retningslinjer rummer også en vision for, hvad næste skridt er i forhold til udvidet test af befolkningen.

-I den kommende tid forventer vi at udvide yderligere med test af personer, der har været i nær kontakt med én, som har fået påvist smitte med COVID-19. Derudover vil vi også se på, hvordan man regelmæssigt kan teste personalegrupper, der arbejder med sårbare borgere eller patienter, uddyber Helene Bilsted Probst.

Skriv et svar