Kongeskibet må blive i roligere vande

Kongeskibet Dannebrog har maskinelle problemer, og det betyder, at det må blive hjemme i de indre danske farvande og således ikke kan følge med Dronningen til Færøerne og Grønland.

Efter reparation og efterfølgende testsejlads er det konstateret, at hovedmaskineriet på Kongeskibet Dannebrog fungerer tilfredsstillende, men årsagen til problemet med de to hovedmotorer er stadig ikke helt klarlagt, oplyser Forsvarskommandoen.

Og af den grund skal Kongeskibet indtil videre forblive i de indre danske farvande, hvor vejret og vandet er mere roligt end udenfor Skagen. Her skal Dannebrog løse sine opgaver, og samtidig igennem en række driftstest som gerne skal afsløre årsagen til de tekniske udfordringer. 

-Alle involverede har leveret et stort stykke arbejde. Teknikerne har arbejdet uden ophør for at finde årsagen til havariet, udbedre skaderne og efterfølgende teste motorerne, og der er i den forbindelse gennemført et stort analysearbejde. Det er ærgerligt, at skibet ikke kan deltage i Hendes Majestæt Dronningens besøg i Nordatlanten, men sikkerheden har i alle forhold den højeste prioritet, siger kommandør Gorm Bergqvist, der er chef for 1. Eskadre, som Kongeskibet hører under.