Kommune politianmelder privat plejefirma

man hands waiting senior

Haderslev Kommune har besluttet at ophæve kontrakten øjeblikkelig med den private leverandør Sundplejen og samtidig politianmelde virksomheden.

Sundplejen har indtil i dag leveret praktisk hjælp og pleje til 73 borgere i kommunen.

I forsommeren modtog Haderslev Kommune flere henvendelser fra borgere, der havde en oplevelse af, at Sundplejen ikke leverede den service, som borgeren havde en forventning om.

Kommunen oplyser, at man på den baggrund undersøgte en række forhold, der blandt andet har afdækket, at en lang række borgerne enten ikke har fået den hjælp, kommunen har tildelt dem, at besøg i hjemmet er blevet afkortet eller besøg slet ikke er forekommet. Man har derfor fundet grundlag for, at ophæve konktrakten og indgive en politianmeldelse, da kommunen mener, at Sundplejen uberettiget har opkrævet betaling for hjælp, Sundplejen aldrig har leveret. Samtidig har firmaet skabt usikkerhed om, hvorvidt den enkelte borgere har fået den nødvendige hjælp.

Kommunen vil nu kontakte de berørte borgere og være behjælpelig med at sikre, at borgerne får valgt en ny leverandør, så der ikke opstår usikkerhed om den fremtidige praktiske hjælp og personlig pleje.

Sundplejen: Kommunen overreagerer

Hos Sundplejen kalder man politianmeldelsen for “usaglig” og “chikanøs”. Det sker i et opslag på Facebook, hvor virksomheden bl.a. skriver:

-Vi er stærkt rystet over kommunens reaktion, og det er vores holdning, at kommunen intet grundlag har for sin ophævelse af kontrakten. Kommunens politianmeldelse vil vi betegne som usaglig og chikanøs.

Virksomheden er ikke enige i, at man har modtaget betaling for ikke leverede ydelser:

-Haderslev Kommune har i sin skrivelse til os anført, at årsagen til ophævelsen er, at Haderslev Kommune mener, at vi har modtaget betaling for ydelser, som vi ikke har leveret. Det er vi ikke enige i, og vi ønsker naturligvis ikke at modtage betalinger, vi ikke er berettiget til. Vi mener, at kommunes reaktion er en overreaktion og forholdet kunne mindeligt være afsluttet, hvis kommunen havde taget en dialog med os forud for sin ophævelse af kontrakten.