Jensens Bøfhus tabte sag om lønkompensation i Arbejdsretten

Det var lovligt, da fagforbundet 3F i marts sidste år varslede blokade og strejke for 26 medarbejdere hos Jensens Bøfhus. Det afgjorde Arbejdsretten i dag.

Ledelsen hos Jensens Bøfhus mente, at konflikten var ulovlig, fordi den foregik under coronanedlukningen, og der derfor var tale om særlige forhold.

Fordi Jensen Bøfhus var i konflikt kunne virksomheden ikke få lønkompensation fra staten, da staten ikke blander sig i en arbejdskonflikt ved at betale offentlige ydelser til nogen af de stridende parter – det såkaldte neutralitetsprincip. Derfor kan medarbejdere i konflikt ikke modtage dagpenge, sygedagpenge osv. Ligesom en arbejdsgiver i konflikt heller ikke kan modtage statslige ydelser som fx lønkompensation.

Arbejdsretten fastslår i dommen, at 3F’s konflikt var en reaktion på Jensens Bøfhus A/S frigørelseskonflikt: ”Hovedformålet hermed var (og er) at fastholde og forsvare veletablerede overenskomstmæssige positioner for serveringspersonale hos virksomheden… ” og derfor havde et rimeligt fagligt formål med konflikten.

Konflikten mellem 3F og Jensens Bøfhus startede, da virksomheden ønskede en ny overenskomst i stedet for den man i forvejen havde, som var indgået mellem 3F og Horesta.

Virksomheden lavede lockout af medarbejderne og opsagde overenskomsten, og 3F svarede igen med blokade og strejke.