Hver tiende anbragte ung oplever hjemløshed i ungdommen

Sunset Walk Walking Path Dog  - gioiremadze / Pixabay

Tidligere anbragte unge er i høj risiko for at blive ramt af hjemløshed i deres ungdomsår. Det viser en ny VIVE-undersøgelse om hjemløshed blandt unge.

En tredjedel af de danskere, der lever i hjemløshed, er mellem 18 og 29 år og blandt dem, er unge, som har været anbragt, stærkt repræsenteret. Unge om har været anbragt udgør nemlig omkring hver tredje af de hjemløse unge, hvilket betyder, at omtrent en ud af ti tidligere anbragte oplever hjemløshed i ungdommen.

Tallene stammer fra en ny undersøgelse, som VIVE – Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har udarbejdet for Hjem til Alle alliancen. Formålet med undersøgelsen er at se på, hvad der kendetegner unge både før og efter hjemløsheden.

-Tidligere anbragte er massivt overrepræsenteret i statistikken over hjemløse. De her unge har været kendt i det sociale system siden barndommen, og derfor er det bekymrende, at hver tiende af dem kommer ud i hjemløshed i løbet af deres ungdom, siger seniorforsker Lars Benjaminsen, der står bag undersøgelsen.

Psykisk lidelse og misbrug øger risikoen for hjemløshed

De unge, der tidligere har været anbragt og kommer ud i hjemløshed, kæmper ofte med komplekse problemstillinger. En stor del har for eksempel en dobbeltdiagnose, hvilket vil sige, at de både har en psykisk lidelse og et misbrugsproblem.

-Det er særligt de anbragte unge med psykiske lidelser og misbrugsproblemer, som har en betydelig risiko for at komme ud i hjemløshed. Vi kan også se, at efterværnet har været væsentligt kortere for de anbragte unge, der kommer ud i hjemløshed. Det tyder på, at der er behov for en mere specialiseret støtte til denne gruppe, forklarer Lars Benjaminsen.

Efter hjemløsheden hænger problemerne ved

Selvom de fleste unge kommer ud af hjemløsheden igen senere i livet, er det ikke ensbetydende med, at de får en nem tilværelse. Mange står i en udsat livssituation, hvor de fortsat kæmper med deres problemer og aldrig for alvor har fået foden inden for på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

-Det er på mange måder nogle ikke særlig opmuntrende konklusioner, som undersøgelsen kommer frem til. De viser tydeligt, at mange tidligere hjemløse unge fortsat befinder sig i en marginaliseret position og har svært ved at finde fodfæstet i voksenlivet, siger Lars Benjaminsen.

Han tilføjer, at særligt de tidligere anbragte unge har det svært efter hjemløsheden, hvor mange fortsat har tegn på psykiske vanskeligheder eller misbrugsproblemer. Men også andre unge i hjemløshed med for eksempel psykiske lidelser, har svært ved at blive en del af samfundet igen, når de er kommet ud af hjemløsheden.

Skriv et svar