Her er de nye restriktioner

Music Show Concert Live Stage

På et pressemøde ondsag aften fremlagde statsminister Mette Frederiksen en række restriktioner, der skal være med til, at mindske smitten med Covid-19 – ikke mindst den nye Omikron-variant – og derved forsinke udbredelsen.

De nye restriktioner går, kort fortalt, ud på, at sende skoleeleverne hjem til hjemmeundervisning indtil juleferien, lukke diskoteker og natklubber, lukning af serveringssteder om natten, brug af mundbind og forbud mod salg af alkohol om natten. Desuden opfordres til at arbejde hjemmefra og til ikke at afholde større arrangementer, som f.eks. julefrokoster. Sidst, men ikke mindst, forkortes coronapassets gyldighed.

Alle restriktionerne kan ses herunder. De træder i kraft fredag d. 10. december.

Natteliv

Lukning af nattelivet – forstået som lokaler og lokaliteter, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende, hvor det bl.a. tillægges vægt, om der er et dansegulv.

Serveringssteder

Lukning af indendørs og udendørs serveringssteder i tidsrummet fra kl. 24.00 til kl. 05.00.

Indførelse af krav om mundbind/visir for gæster og ansatte på indendørs serveringssteder (dog med undtagelser svarende til tidligere krav, fx for siddende gæster, og for ansatte, som kan fremvise coronapas) og skiltningskrav herom.

Forbud mod salg af alkohol

Forbud mod salg af alkohol i tidsrummet mellem kl. 24.00 til kl. 05.00 fra butikker og andre lokaler og lokaliteter, som fysiske og juridiske personer råder over, og hvortil offentligheden har adgang.

Grundskoler – herunder efterskoler og frie fagskoler mv.

Børn (både vaccinerede og ikke-vaccinerede) i grundskolen hjemsendes fra og med onsdag den 15. december 2021 og frem til og med den tirsdag den 4. januar 2022.

Det gælder dog ikke elever i specialklasser eller på specialskoler, som fortsat skal møde i skole.

SFO’er og klubber er også lukkede i samme periode.

For elever på efterskoler og frie fagskoler skal hjemsendelse ske fra og med søndag den 19. december 2021 til og med fredag den 7. januar 2021.

Der vil være nødundervisning – fx i form af virtuel undervisning – på de dage, hvor børnene ikke har juleferie.

Der vil være mulighed for nødpasning af følgende grupper:

Elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra og
elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

Opfordringer til hjemmearbejde og aflysning af julefrokoster

Opfordring til udstrakt brug af hjemmearbejde på både offentlige og private arbejdspladser.

Opfordring til at møder og seminarer mv. afholdes virtuelt.

Opfordring til aflysning af større sociale arrangementer på arbejdspladser, herunder julefrokoster.

Maz 50 stående publikummer

Der må maksimalt være 50 stående publikummer til stede samtidig i lokaler, hvor der afvikles koncerter, forestillinger, forevisninger eller tilsvarende.

Forkorter af varighed for coronapas

Varigheden af coronapasset efter det primære vaccinationsforløb forkortes til syv måneder, og revaccination giver gyldigt coronapas. De ændrede regler træder i kraft medio januar.

:NB: