Gældsstyrelsen skal inddrive stadig større børnebidragsgæld

Problemer for Gældsstyrelsen med at tilbageholde løn betyder ofte, at en forælder må vente på at få udbetalt børnebidrag på grund af problemer med skattemyndighedernes inddrivelse. Det handler om forældre, der ikke får børnebidrag betalt forskudsvis af det offentlige, men må afvente, at bidraget inddrives fra den anden forælder.

Det er ikke muligt for Gældsstyrelsen at tilbageholde løn til dækning af disse børnebidrag i styrelsens gamle inddrivelsessystem, DMI. Det kan kun lade sig gøre i det nye inddrivelsessystem, PSRM, der endnu alene håndterer en del af gældsposterne. Ifølge Gældsstyrelsen er lønindeholdelse et af de vigtigste inddrivelsesredskaber.

-Det går ud over de berørte familier og børn, når skyldige børnebidrag ikke inddrives. Derfor er det i mine øjne meget utilfredsstillende, at gælden på dette område vokser. Jeg anerkender, at Gældsstyrelsen har haft fokus på problemet i nogle år, men jeg må samtidig konstatere, at det ikke er lykkedes at vende udviklingen, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

I konkrete tal udgjorde den skyldige gæld for børnebidragene, som ikke er forudbetalt af det offentlige, pr. 30. juni i år i alt cirka 517 millioner kroner.

Ifølge Gældsstyrelsen og Skatteministeriet stiger gælden på området stadig. Årsagen er ifølge Skatteministeriet, at der er kommet nye skyldnere, og at de eksisterende skyldnere har fået nye gældsposter og er blevet tilskrevet inddrivelsesrenter.

For at vende udviklingen konverterede Gældsstyrelsen i foråret krav for cirka 129 millioner kroner fra det gamle inddrivelsessystem, DMI, til det nye system, PSRM.

Derudover har skattemyndighederne oplyst bl.a., at myndighederne arbejder på flere konverteringer af krav til det nye inddrivelsessystem, der muliggør lønindeholdelse, ligesom myndighederne arbejder med en større bagudrettet oprydning vedrørende ældre krav.

I lyset af myndighedernes arbejde og nye tiltag mv. har ombudsmanden bedt skattemyndighederne om til august 2023 at give en status for bestræbelserne på at sørge for, at de skyldige børnebidrag bliver inddrevet og udbetalt til de enlige forældre.