Fagforbund fritager medlemmer på arbejdsløshedsdagpenge for kontingent

Medlemmer af fagforbundet 3F bliver nu fritaget for at skulle betale fagligt kontigent, hvis de modtager arbejdsløshedsdagpenge i COVID-19-udbruddet. Formålet er at give en økonomisk håndsrækning til de af 3Fs medlemmer, der rammes af ledighed under krisen.

3F har besluttet, at medlemmer, der modtager arbejdsløshedsdagpenge under COVID-19-krisen, fritages fra at betale fagforeningskontingent i op til tre måneder.

– Tusindvis af dygtige kollegaer har på få dage mistet både deres job og trygheden i hverdagen. Det går hårdt ud over dem og deres familier. Lige nu kan det være næsten umuligt at finde et nyt job. Alle os, der er så heldige at kunne beholde vores job i denne historiske krise, giver nu de ledige kolleger en hånd, siger forbundsformand Per Christensen, 3F.

I gennemsnit vil kontingentfritagelsen dreje sig om et beløb på 465 kr. om måneden. Opgørelse af den samlede udgift er forbundet med usikkerhed, men vurderes som minimum at koste 11 millioner kroner om måneden.

Fritagelsen for fagforeningskontingentet kan ske med opkrævningen i maj måned. Medlemmer, der bliver fritaget for fagforeningskontingentet, vil stadig skulle betale a-kasse-kontingent samt gruppelivsordning. Det lægges op til en automatisk løsning måned for måned.

3F har omkring 23.600 ledige medlemmer og har oplevet en eksplosiv stigning siden myndighederne lukkede landet ned. Mandag var antallet af ledige 3F-medlemmer steget med flere end 5.500 siden 13. marts. Fritagelsen vil gælde alle 3F-medlemmer, der modtager arbejdsløshedsdagpenge under Corona-krisen.

– Det her er solidaritet med de kollegaer, der pludselig må gå på halv løn og ser jobåbningerne fordufte som dug for solen, siger Per Christensen.

Skriv et svar