Energistyrelsen advarer: Der kan komme en forsyningskrise for gas

blaze blue blur bright

Energistyrelsen er i dag gået et niveau op i gas-beredskab og har erklæret ”Early Warning”, der er første niveau i Danmarks samlede plan for at sikre gas i tilfælde af en alvorlig forsyningskrise. Der kommer stadig gas til Danmark via Tyskland, men Rusland har reduceret gasleverancerne via Nord Stream 1 til Tyskland med 60%.

Early Warning betyder, at der kan opstå en situation med en betydeligt forringet gasforsyningssituation. Det er et signal til aktørerne på gasmarkedet om at forberede sig på, at der kan komme en egentlig forsyningskrise.

Energistyrelsen erklærer Early Warning på grund af usikkerhed om gasleverancer fra Rusland. Tyskland vurderer, at der ikke er nogen teknisk begrundelse for den seneste reduktion, og at det derfor er et politisk træk fra Rusland.

-Det er en alvorlig situation, vi står i, og den er blevet forværret med de reducerede leverancer fra Rusland til det europæiske gasmarked. Derfor erklærer vi nu sammen med andre EU-lande Early Warning for at vise rettidig omhu. Vi følger udviklingen på gasmarkederne nøje. Vi får stadig gas i Danmark, og vi har planer klar til at sikre forbrugerne. Vi står heldigvis robust i Danmark, fordi vi har meget grøn energi, siger vicedirektør i Energistyrelsen, Martin Hansen.

De danske gaslagre er lige nu ca. 75% fyldte, og de seneste dage er der fortsat fyldt gas på. Den fælles EU-målsætning er, at lagrene skal være fyldt 80% den 1. november 2022. Danmark får godt 25% af vores gas fra biogas. Når Tyra-platformen til næste år går i drift, kan den danske naturgas produktion øges igen og Danmark blive nettoeksportør. Indtil da vil det være muligt at købe ekstra gas fra den nye Baltic Pipe, som åbner fra Norge senere på året.

Nødplan klar hvis der kommer gasmangel

Hvis der mangler gas, har Energistyrelsen en nødplan klar, der skal sikre, at forbrugerne kan få varmet deres huse op til vinter. Planen omfatter blandt andet frigivelse af nødlagre og at de største gasforbrugende virksomheder kan få stoppet leverancen af gas helt eller delvist i en periode.

-Vi har haft tæt dialog med erhvervslivet om, hvem der kan bidrage i en krise. De fleste af de meget gasforbrugende virksomheder har planer klar til at kunne erstatte gas, men vi vil nu tage fornyet kontakt til virksomhederne for at høre, om myndighederne kan gøre noget for at hjælpe dem, siger Martin Hansen.