Endelig: Nu kommer tal for hvor mange danskere er blevet raske efter corona

Doctor Medical Medicine Health

Onsdag aften offentliggjorde Statens Serum Institut efter flere ugers venten, de første tal for hvor mange der er blevet rasket efter at have syg med COVID-19.

Tallet er 894 personer.

Mens myndighederne i mange andre lande baserer deres tal for raske – altså dem der har overstået en COVID-19 infektion – på f.eks. udskrivelse fra hospital eller opfølgende interviews, så har Statens Serum Institut valgt at udvikle en algoritme baseret på oplysninger indhentet i forskellige eksisterende sundhedsregistre.

På verdensplan er 191.673 personer blevet raske, ifølge tal fra John Hopkins University.

FAKTA:
Overstået COVID-19-infektion defineres af Statens Serum Institut som:

-Når en person, hverken er indlagt eller død 14 dage efter en påvist COVID-19-infektion.

-For patienter, der er indlagt 14 dage efter påvist COVID-19 infektion, vil datoen for overstået COVID-19-infektion blive sat til førstkommende udskrivelsesdato eller til 30 dage efter prøvetagningsdatoen.

-Hvis en patient dør indenfor 30 dage efter påvist COVID-19, vil patienten blive talt med som COVID-19-relateret dødsfald uanset om patienten tidligere skulle have været klassificeret som havende en overstået infektion.
Kilde: Statens Serum Institut.

:NB:

Skriv et svar