Endelig: Nu kommer tal for hvor mange danskere er blevet raske efter corona

Doctor Medical Medicine Health Foto: DarkoStojanovic / Pixabay

Onsdag aften offentliggjorde Statens Serum Institut efter flere ugers venten, de første tal for hvor mange der er blevet rasket efter at have syg med COVID-19.

Tallet er 894 personer.

Mens myndighederne i mange andre lande baserer deres tal for raske – altså dem der har overstået en COVID-19 infektion – på f.eks. udskrivelse fra hospital eller opfølgende interviews, så har Statens Serum Institut valgt at udvikle en algoritme baseret på oplysninger indhentet i forskellige eksisterende sundhedsregistre.

På verdensplan er 191.673 personer blevet raske, ifølge tal fra John Hopkins University.

FAKTA:
Overstået COVID-19-infektion defineres af Statens Serum Institut som:

-Når en person, hverken er indlagt eller død 14 dage efter en påvist COVID-19-infektion.

-For patienter, der er indlagt 14 dage efter påvist COVID-19 infektion, vil datoen for overstået COVID-19-infektion blive sat til førstkommende udskrivelsesdato eller til 30 dage efter prøvetagningsdatoen.

-Hvis en patient dør indenfor 30 dage efter påvist COVID-19, vil patienten blive talt med som COVID-19-relateret dødsfald uanset om patienten tidligere skulle have været klassificeret som havende en overstået infektion.
Kilde: Statens Serum Institut.

:NB:

Skriv et svar