Efter opgravning af mink: Ingen risiko for forurening af drikkevand, sø eller åer

Ifølge Miljøstyrelsen er der ingen risiko for forurening af drikkevand, sø eller åer efter indsatsen med opgravning af mink har fjernet kilden til forureningen ved minkgravene i Kølvrå og Nr. Felding.

Otte måneder efter, at de sidste mink blev gravet op og kørt til forbrænding, er næsten al forurening væk. Dermed er der efter Miljøstyrelsens vurdering ingen risiko for forurening af hverken drikkevand, sø eller nærliggende åløb i de to områder.

Det konkluderer Miljøstyrelsen på baggrund af en rapport udarbejdet af eksterne eksperter fra både Rambøll og COWI/Geo. Miljøstyrelsen anbefaler, at grundvandet under og omkring minkgravene overvåges, for at kunne vurdere, om den lille rest forurening der er tilbage, som forventet nedbrydes naturligt. Det er i det terrænnære grundvand, og ikke i drikkevandet, der kan spores en mindre rest forurening.

Fordi forureningen i områderne nu er så beskeden, er det ifølge de eksterne eksperter ikke relevant at oppumpe og rense grundvand fra områderne. Det vurderede Miljøstyrelsen og eksperterne ellers i april sidste år.

-Beslutningen om at grave minkene op var den helt rigtige. Det var noget af det første jeg besluttede i min ministertid, og det har virket. Arbejdet med opgravning er for længst færdigt, og nu kan vi ånde lettet op. For stort set al forureningen er væk, og der er ingen risiko for drikkevand, sø eller åer. Nu følger vi naturligvis Miljøstyrelsens anbefalinger, og holder skarpt øje med grundvandet i de to områder. Jeg håber, at folk i Nr. Felding og Kølvrå drager et lettelsens suk, når de ser eksperternes konklusion. Det har de ventet på, siger minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn.