Danmark inviteret til Bidens klimatopmøde

icebergs floating on water in lagoon

I næste måned skal statsminister Mette Frederiksen deltage i Leaders Summit on Climate, hvor den amerikanske præsident har bedt hende fortælle verdens største CO2-udledere om Danmarks erfaringer med grøn energi.

Forud for topmødet vil USA melde et nyt klimamål for 2030 ud. Det skal være med til at skabe momentum frem mod FN’s klimakonference til november, hvor verdens lande bl.a. skal melde nye klimamål ind til FN for at opfylde Parisaftalen.

Leaders Summit on Climate finder sted den 22.-23. april og formålet med topmødet er at styrke den fælles globale klimaindsats, med henblik på at indfri Parisaftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 1,5 grader.

-Mødet viser, at præsident Biden ikke alene tager klimakrisen meget alvorligt, men at han også arbejder målrettet på at skabe momentum i den globale grønne omstilling. I dag er verdenssamfundet ikke på kurs mod at indfri Parisaftalens mål, og derfor er det afgørende, at vi får øget de globale klimaambitioner frem mod COP26 i Glasgow. Det giver grund til optimisme, at USA nu melder et ambitiøst klimamål for 2030 ud, siger klimaminister Dan Jørgensen

Leaders Summit on Climate vil have deltagelse af statsoverhovederne fra Major Economies Forum, der består af verdens 17 største udledere. Derudover er Danmark og en mindre gruppe andre lande, som har ”demonstreret stærkt klimalederskab”, også inviteret. Præsident Biden har bedt Statsministeren fortælle om Danmarks erfaringer med at udvikle innovative teknologier som havvind, fjernvarme og energieffektivitet.

-Det faktum at Danmark som står for 0,1 procent af de globale klimaudledninger er inviteret til at fortælle en gruppe store lande der tilsammen står for knap 80 procent om vores erfaringer, er en stor anerkendelse af de resultater, vi har skabt i Danmark. Både politisk og i dansk erhvervsliv har vi meget at byde på. For det første er vi et godt eksempel på, at den grønne omstilling kan skabe jobs og økonomisk vækst uden at skade velfærden eller skabe ulighed. For det andet kan vi tilbyde nye løsninger og store visioner – her tænker jeg særligt på planen om energiøerne og danske teknologier inden for eksempelvis havvind og energieffektivitet, som er en stor del af løsningen, forklarer Dan Jørgensen.

Leaders Summit on Climate afholdes virtuelt over halvanden dag den 22.-23. april. Statsministerens tale forventes at blive afholdt d. 23. april. Hele topmødet vil blive livestreamet til offentligheden.