Chefen for Forvarets Efterretningstjeneste hjemsendt efter hård kritik fra tilsyn

Tre ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste – blandt dem efterretningstjenestens chef, blev i fredags hjemsendt på baggrund af en meget alvorlig kritik rejst af Tilsynet med Efterretningstjenesterne. Det oplyser Forsvarsministeriet mandag i en pressemeddelelse.

Kritikken fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne går bl.a. på, at Forsvarets Efterretningstjeneste FE, skal have tilbageholdt oplysninger og givet urigtige oplysninger til tilsynet, at der er en kultur i FE med at eventuelle uberettigede aktiviteter eller uhensigtsmæssige forhold søges skrinlagt f.eks. ved ikke at orientere tilsynet og at der er indikationer på, at FE før tilsynets oprettelse i 2014 har igangsat operationelle aktiviteter i strid med dansk lovgivning, herunder ved indhentning og videregivelse af en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere.

Sagen undersøges

Forsvarsministeiet oplyser, at man nu vil igangsætte en undersøgelse af sagen, og det vil ske i tæt dialog med Tilsynet med Efterretningstjenesterne. Undersøgelsen vil blive tilrettelagt og gennemført under hensyntagen til, at der er tale om klassificerede oplysninger og forhold af betydning for statens sikkerhed. Derudover bliver tilsynets konkrete anbefalinger om bl.a. at etablere en whistleblowerordning samt foretage en evaluering af FE-loven nu adresseret.

Forsvarsministeret: Tillid er afgørende

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

-Jeg ser på sagen med den allerstørste alvor. Demokratiets spilleregler er, at vores efterretningstjenester skal agere inden for lovgivningens rammer og loyalt samarbejde med det tilsyn, der på vegne af os allesammen fører kontrol. Derfor skal der gennemføres en uafhængig undersøgelse, men det er vigtigt for mig at understrege, at kampen mod truslerne mod Danmark ikke må gå i stå, mens undersøgelsen gennemføres. Vi er afhængige af at have velfungerende efterretningstjenester, der kan beskytte Danmark. Jeg forstår godt, hvis medarbejderne i FE har det svært i dag, men de udfører et helt afgørende arbejde for Danmark – det arbejde skal selvfølgelig fortsætte parallelt med, at der handles på den meget alvorlige kritik fra Tilsynet.

-Det er helt afgørende, at vi kan have tillid til, at vores efterretningstjenester agerer inden for deres beføjelser. Ligesom der ikke må kunne sættes spørgsmålstegn ved, om efterretningstjenesten efterlever forpligtelsen til at samarbejde tæt med kontrol- og tilsynsorganer.”

-I dialog med Tilsynet med Efterretningstjenesterne og under inddragelse af Justitsministeriet vil jeg nu hurtigst muligt fastlægge de nærmere rammer for den uafhængige undersøgelse. Derudover vil jeg naturligvis følge op på tilsynets konkrete anbefalinger om bl.a. at etablere en whistleblowerordning samt foretage en evaluering af FE-loven, slutter Forsvarsministeren.