Børns Vilkår: 6 ud af 10 unge føler sig bekymrede under coronakrisen

Skoleelev

Børns Vilkår har med støtte fra Egmont Fonden lavet en spørgeskemaundersøgelse på BørneTelefonens hjemmeside om hvordan unge føler under den igangværende coronakrise.

I undersøgelsen er 709 unge fra 6. klasse og til og med ungdomsuddannelserne i april blevet spurgt om deres oplevelser med skolegang, bekymringer og trivsel under nedlukningen.

6 ud af 10 svarer, at de føler sig bekymrede under coronakrisen. Bekymringerne handler blandt andet om deres familie, presset fra skoleopgaverne, og om hvornår de må se deres venner igen. For 1 ud af 3 unge skyldes bekymringerne, at de oplever, de har mistet kontakten til vennerne. Få unge er bekymrede for selv at blive syge med coronavirus.

Ensomhed er udbredt

Hver tredje ung svarer i undersøgelsen, at de meget ofte eller ofte har følt sig ensom, efter skolerne er blevet lukket.

Og det er ikke alle, der finder trøst i at være sammen med familien. 4 ud af 10 siger, at de tværtimod har brug for en pause fra familien.

-Når du er ung, orienterer du dig mere mod fællesskaber uden for familien. Det er i høj grad i samværet med jævnaldrende, at du udvikler dig og definerer tanker om fremtid og identitet. Derfor er denne periode med social isolation meget hård for mange unge, og det er vigtigt, at vi voksne hjælper med at sikre, at ensomheden og bekymringerne ikke bider sig fast og udvikler sig til decideret mistrivsel, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

12 procent af de unge, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, oplever, at de ikke har nogen at snakke med om, hvordan de har det for tiden.

Trives ikke med fjernundervisning

I undersøgelsen er de unge også blevet spurgt ind til, hvordan de trives med fjernundervisning.

Her viser svarene, at halvdelen ikke så godt eller slet ikke kan lide at have fjernundervisning eller lave skoleopgaver derhjemme. Det kan være svært at koncentrere sig, når resten af familien er hjemme, og motivationen kan svigte, når man skal sidde alene foran en computer.

Mange unge fortæller også, at lærerne giver dem for mange opgaver og med for korte tidsfrister.

”For mig er det meget stressende. Der er mange opgaver, man skal lave, og hvis man kommer til at stå stille og ikke rigtig kan komme videre, bruger længere tid på en opgave end man måske lige skulle, så føler jeg, at jeg kommer bagud med alt det andet, der skal laves” er der en ung, der skriver som kommentar i undersøgelsen.

Ikke alle glæder sig til, at skolen åbner igen

Størstedelen af de unge (74 pct.) glæder sig til at komme tilbage til skole. 17 pct. af de unge svarer dog, at de ikke glæder sig. Det gælder f.eks. unge, som også før coronakrisen havde det svært i skolen.

-Der ligger en stor opgave i at hjælpe de her unge tilbage til skolen. Ellers kan vi risikere, at de tabes helt, og deres udfordringer vokser sig så store, at de blive helt fraværende fra skolen, hvilket har store konsekvenser for dem på den lange bane, siger Rasmus Kjeldahl.

De kvalitative besvarelser i undersøgelsen viser også, at mange unge bekymrer sig om smitte, nye forholdsregler og deres faglige niveau, når de tænker på at skulle tilbage til skolen.

”Jeg er bekymret for, hvordan undervisningen tilrettelægges, og hvor mange afleveringer/lektier og årsprøver vi får, når vi starter igen, nu hvor der ikke er eksaminer for mit vedkommende. Desuden er jeg bekymret for, om jeg når at lære alt det pensum, som vi skal igennem i dette skoleår” er der en, der skriver.

Skriv et svar