Aftale om fase 4 på plads

Regeringen og Folketingets partier blev fredag aften enige om en aftale om genåbningens fase 4.

Aftalen indeholder en række initiativer, der skal holde COVID-19-smitten på et lavt niveau.

Regeringen og partierne er enige om at fastholde fokus på generel forebyggelse, dvs. afstand, håndhygiejne, rengøring osv. samt test, smittesporing og isolation. Man er også enige om, at opstået smitte skal slås ned lokalt, før den breder sig. Målet er at undgå nye nationale nedlukninger med store samfundsøkonomiske og menneskelige konsekvenser.

Med henblik på at sikre, at smitteudbrud slås ned lokalt, vil der blive iværksat de nødvendige lokale tiltag, herunder i form af brug af mundbind, hjemmearbejde, nedlukning af samfundsaktiviteter og lignende. Et kriterium blandt flere for iværksættelsen af lokale tiltag er incidens over 20 pr. 100.000 inden for de sidste 7 dage. Lokale forhold skal i den forbindelse tages i betragtning.

Ifølge aftalen skal der etableres yderligere en laboratoriefacilitet i Vestdanmark i regi af Testcenter Danmark med henblik på at reducere transport- og svartider for test. En klar målsætning er, at 80 pct. skal have adgang til COVID-19-test inden for 24 timer, og at 80 pct. får svar på test dagen efter, at testen er foretaget.

Det er også aftalt, at der kan foretages kontrol af om sundhedsmyndighedernes opfordringer tilselvisolation efterleves. Efterleves selvisolation ikke, kan der tages skridt til at isolere de smittede ved brug af påbud efter den gældende lovgivning.

Af aftalen fremgår det, at regeringen forventer, at brugen af mundbind i det danske samfund udbredes og gøres mere ensartet, og regeringen vil løbende have fokus på, at krav om mundbind kan udgøre en økonomisk udfordring for visse grupper.

Den tilladte åbningstid for restauranter, barer, caféer og lign. med bevilling hertil udvides til kl. 02.00, forudsat at man ikke lukker nye gæster ind efter kl. 23.00.

Natklubber, diskoteker og lignende (dvs. steder med få siddepladser, dansegulv osv.), skal holde lukket til og med den 31. oktober 2020. Men kan de ændre deres indretning og aktiviteter i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for restauranter, barer og lignende, kan de åbne på samme vilkår som disse.

Forsamlingsforbuddet på 100 personer forlænges til og med den 31. oktober, og inden udgangen af september vil aftaleparterne vurdere om der grundlag for at lempe forbuddet tidligere. Forsamlingsforbuddet på 500 personer forlænges til og med den 31. oktober.

Udendørs begravelser og bisættelser omfattes af et forsamlingsforbud på 200 personer.

Kravet om 6 dages overnatninger i Danmark for udenlandske turister droppes.

Erhvervsministeren og kulturministeren vil under inddragelse af de relevante sektorpartnerskaber og aftalepartierne se på, om der
sundhedsmæssigt forsvarligt kan ske yderligere genåbning af spillesteder,
professionel idræt og breddeidræt, kulturarrangementer, herunder
teaterforestillinger, koncerter, biografforestillinger, tv-produktioner mv.,
konference- og messecentre og lignende.

Dokumentation: Aftale om næste fase af en kontrolleret genåbning (Eksternt link)