700 dyr aflives efter fund af fugleinfluenza i hobbybesætning

En større hobbyfjerkræbesætning ved Jelling med ca. 700 dyr bliver aflivet, fordi den er ramt af den alvorlige fugleinfluenza H5N8.

Prøver fra Statens Serum Institut viste onsdag eftermiddag, at en hobbybesætning ved Jelling er ramt af den smitsomme fugleinfluenza H5N8. Udbruddet kommer efter der i sidste måned blev fundet fugleinfluenza i vilde fugle flere steder i landet og  i en besætning ved Randers.

– Fugleinfluenza medfører både sygdom og en høj dødelighed blandt vildfugle og tamfugle, forklarer veterinærchef i Fødevarestyrelsen Birgit Hendriksen.

Fødevarestyrelsen vil i samarbejde med Beredskabsstyrelsen aflive fjerkræbesætningen senere på ugen. Fødevarestyrelsen etablerer en 3 og en 10 km zone rundt om den smittede farm, hvor fjerkræbesætninger vil blive underlagt særlige restriktioner. 

– Vi afliver den smittede besætning for at forebygge smittespredning, og opfordrer fjerkræavlere i hele landet til at tage alle nødvendige forholdsregler. Det er bl.a. vigtigt, at de beskytter deres fjerkræ mod vilde fugle med overdækning og tag, understreger Birgit Hendriksen.

I 3 km zonen er der bl.a. krav om, at ejere af hobbyfjerkræ og fugle registrerer deres dyr på landbrugsindberetning.dk. inden 17. december. Formålet er bl.a. at sikre tæt overvågning, så Fødevarestyrelsen kan reagere hurtigt på nye udbrud tæt på.

Forbud mod at flytte æg, høns og fugle i zonerne

Zonebegrænsningerne betyder bl.a., at det i en periode bliver forbudt at sælge æg eller flytte æg, kyllinger, høns og andre fugle til eller fra ejendomme uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Ejere og besøgende, der kommer i hønsegårdene skal rense og desinficere fodtøj, så de ikke bringer smitte rundt, og ejere har pligt til at forebygge smittespredning. Hvis der opstår tegn på sygdom blandt fuglene har ejeren pligt til at kontakte Fødevarestyrelsen om mistanken.

Hvis der ikke kommer nye udbrud i området kan zone-beskyttelsen tidligst blive ophævet om 30 dage.

Mens fugleinfluenza er meget alvorlig for fugle, er der ikke rapporteret om smitte til mennesker med de typer fugleinfluenza, der i øjeblikket cirkulerer i fugle i Europa, herunder H5N8.

I øjeblikket indsamles og testes fugle fra hele landet.