Tre mænd fra Viborg dømt i stor narkosag

Hammer Court Judge Justice Law

Et brødrepar er sammen med en tredje person – alle fra Viborg – blevet idømt 22,5 års fængselsstraf tilsammen for blandt andet indsmugling og handel med op mod i alt fire kilo hård narkotika. De tre er desuden alle i blevet dømt for at have været i besiddelse af en pistol.

Dommen faldt fredag ved retten i Viborg.

De tre mænd, der er 22, 30 og 33 år gamle, er blevet idømt henholdsvis 5, 10 og 7½ års fængsel for indsmugling og salg af en lang række hårde stoffer, herunder heroin, kokain, MDMA, hash og amfetamin.

Midt- og Vestjyllands Politi havde efter et større efterforskningsarbejde rejst tiltale for i alt 13 forhold, hvoraf der skete domfældelse i 12 af disse.

Ud over indsmugling og salg af ca. fire kilo hård narkotika omhandlede dagens dom også et forhold, hvor alle de tre dømte blev fundet skyldige i besiddelse af en pistol, der blev fundet hos dem på anholdelsesdagen den 24. juni sidste år.

-Der er tale om en alvorlig sag, hvor de tre personer har indsmuglet og handlet med særligt farligt narkotika – og i forbindelse med handlen har de også anskaffet sig et skydevåben. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at de alle er blevet kendt skyldige og nu kan se frem til lange fængselsstraffe, siger Lise Hebsgaard, der er specialanklager hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Det første forhold, som retssagen omhandlede, stammer fra august 2019, hvor to af de tiltalte blev dømt for at have opbevaret en større mængde kokain under en skibscontainer i Viborg med henblik på senere at sælge kokainen.

En tredje gerningsmand kom ind i billedet i slutningen af december 2019 i forbindelse med indførsel af mere end 1 kilo amfetamin til Danmark.

Retssagen omhandlede tillige indsmugling af heroin, hvor én af de tiltalte havde haft til opgave at undersøge en normalt ubevogtet grænseovergang i Sønderjylland nærmere inden selve indsmuglingen af heroin, som senere endte i Viborg.

-Handel med hårde stoffer er på ingen måder acceptabelt, og med dagens dom har vi nu fået fængslet tre gerningsmænd, der har stået for at indføre og handle med store mængder narkotika her i landet. Der ligger et stort efterforskningsarbejde bag dagens dom, og jeg er glad for, byretten nu også har anerkendt alvoren af sagen, siger Lise Hebsgaard, specialanklager hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Den 30-årige og den 33-årige har begge anket til frifindelse, mens den 22-årige har udbedt sig betænkningstid.