Rasmus Paludan idømt fængselsstraf

Foto: Rasmus Paludan. Arkivfoto: Rolf Larsen.

Advokat og partileder for Stram Kurs, Rasmus Paludan, er i dag ved retten i Næstved blevet idømt i alt 3 måneders fængsel – heraf er to blevet gjort betingede.

En enig domsmandsret fandt Rasmus Paludan skyldig i ved fem episoder i perioden 13. april 2018 til 6. april 2019 at have overtrådt straffelovens § 266 b – populært kaldet “Racismeparagraffen” ved sine udtalelser fremsat blandt andet i forbindelse med demonstrationer arrangeret at tiltalte selv. Flere af forholdene havde karakter af propagandavirksomhed, mente retten.

Retten fandt det bevist, at Paludans udtalelser var forhånende og nedværdigende overfor en befolkningsgruppe og havde en sådan grovhed, at de var omfattet af straffelovens § 266b. Retten mente ikke , at hans udtalelser var led i en saglig politisk debat og hensynet til den særligt vidtgående ytringsfrihed for politikere om kontroversielle samfundsanliggender kunne efter rettens mening ikke føre til at anse udtalelserne for straffri.

Rasmus Paludsan blev også fundet skyldig i at have fremsat ærekrænkende beskyldninger mod en person under en demonstration på Nørrebro i København den 7. november sidste år. Han skal betale erstatning på 30.000 kr. til den krænkede i forholdet om æreskrænkelse.

Han blev endvidere fundet skyldig i en overtrædelse af databeskyttelsesloven og 4 forhold vedrørende overtrædelser af færdselsloven (hastighed og for kort afstand til forankørende).

Rasmus Paludan var tiltalt for på hensynsløs måde at have forvoldt nærliggende fare for nogens liv eller førlighed da han den 22. januar sidste år på Akademigrunden i Sorø i sin bil kørte fremad over en strækning på 50-100 meter, mens en person befandt sig på bilens kølerhjelm. Retten mener, at Paludan var straffri efter straffelovens § 13, stk. 2 – Den såkaldte nødværgeparagraf. Retten lagde vægt på, at Rasmus Paludan følte sig truet og bange og havde forsøgt at køre fra stedet, efter at fem yderligere personer var kommet til, hvoraf en af personerne, som efterfølgende stillede sig foran tiltaltes bil og forhindrede tiltalte i at køre udtalte bl.a. ”jeg klapper dig en” gennem ruden til tiltalte. Under disse omstændigheder fandt retten det rimeligt begrundet, at tiltalte ved at køre frem som sket overskred grænserne for lovligt nødværge.

Fængsel og frakendelse af førerretten

Retten idømte Rasmus Paludan tre måneders fængsel, hvoraf en måned skal afsones nu. Resten af straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte ikke begår noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

Han blev desuden frakendt retten til at beskæftige sig med straffesager og sager vedrørende fri proces i 3 år. Han blev også ubetinget frakendt førerretten i 1 år og idømt en bøde på 8.500 kroner.

:NB:

Skriv et svar