Østre Landsret: Loyal to Familia skal opløses

Østre Landsret afsagde i går dom om, at Loyal To Familia skal opløses. Det er en stadfæstelse af Københavns Byrets dom.

Landsretten var enig med byretten i, at LTF er en forening og har lagt til grund, at der i Loyal to Familias navn er udøvet omfattende personfarlig kriminalitet i form af drab og forsøg herpå, vold samt trusler om vold. Selv om landsretten i modsætning til byretten ikke har fundet fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå en sammenhæng mellem voldskriminaliteten og en kamp om kriminelle markeder for navnlig narkotika, er det fundet bevist ud over enhver rimelig tvivl, at Loyal to Familia har virket ved vold og derfor kan opløses efter Grundloven.

:NB: