Landmand frakendt retten til dyrehold efter mishandling af grise

close photo of pig

En landmand fra Vendsyssel blandt andet blevet frakendt retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller beskæftige sig personligt med dyr i to år.

Dommen faldt den 10. marts ved Vestre Landsret.

Frakendelsen til al dyrehold er sket, fordi landsretten fandt det bevist, at den tiltalte – en mand i 60’erne – i forbindelse med en transport af grise til slagtning d. 10. september 2017 før og under denne transport har udsat to grise for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling.

Derved stadfæster landsretten dommen fra Retten i Hjørring d. 21. september sidste år.

Landmanden fik – ud over frakendelsen af retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr i 2 år – også en betinget dom på tre måneders fængsel. Frakendelsen af retten til at have dyrehold gælder fra endelig dom.

Principiel afgørelse

Dyrevelfærdssektionen ved Nordjyllands Politi efterforskede sagen, og selvom sagen er nogle få år gammel, så har lederen af sektionen, politikommissær Henrik Jensen, i særlig grad hæftet sig ved denne stadfæstelse.

-Der er nemlig tale om en principiel afgørelse med total rettighedsfrakendelse til dyrehold. Dét understreger, at man skal behandle sine dyr ordentligt og inden for lovens rammer – ellers får det en mærkbar konsekvens, siger politikommissær Henrik Jensen, der dog understreger, at en række forudgående sager også har været medvirkende til sagens samlede udfald, idet tiltalte tidligere havde overtrådt dyreværnsloven.

Frakendelsen til dyrehold skete i medfør af dyreværnslovens § 29, stk. 1