Knap 1500 bøder til cyklister og knallertkørere

I sidste uge gennemførte politiet en målrettet indsat mod cyklister og knallerter med fokus på deres adfærd i trafikken.

Det viste sig, at det var en god idé med sådan en indsats. Fokusområderne var manglende lys, kørsel frem for rødt lys, kørsel på fortov og anden trafikfarlig og generende adfærd. Derudover blev der også kigget på køretøjernes tilstand, herunder konstruktivt ændrede knallerter med hastigheder over det tilladte.

I alt konstarede politiet 1448 forseelser i løbet af ugen. Blandt dem var der 254 gange kørt over før rødt eller gult lys, 123 kørte ind hvor der var indkørsel forbudt, 107 kørte på fortov eller gangsti, 64 mod ensretningen og 138 benyttede håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Desuden blev 63 taget i at køre for hurtigt på konstruktivt ændrede knallerter og 16 kørte uden styrthjelm.

Under den tilsvarende indsats i januar i år blev der konstateret 1933 overtrædelser af færdselsloven.

Skriv et svar