Ingen kritik af polititjenestemand efter voldsom episode

I april gik Den Uafhængige Politiklagemyndigh (DUP) igang med at undersøge en episode, hvor en polititjenestemand var blevet videofilmet anvende magt over for en borger i en lejlighed. Nu har DUP truffet en afgørelse.

I afgørelsen hedder det: “Politiklagemyndigheden har ud fra en samlet vurdering fundet, at der ikke er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af polititjenestemandens adfærd. “

Uhensigtsmæssig optræden

Helt uden løftet pegefinger er afgørelsen dog ikke. Det hedder nemlig også: “Politiklagemyndigheden finder dog, at polititjenestemanden optrådte uhensigtsmæssigt i situationen.”

Politiklagemyndigheden har ligeledes undersøgt yderligere to klager, som er udsprunget af episoden. Politiklagemyndigheden har i disse sager vurderet, at der ikke er grundlag for at udtale kritik af politiets adfærd.