Guldsmed dømt i sag om forsikringssvindel for millioner

Justice Statue Lady Justice

En 69-årig tidligere guldsmed er blevet dømt for medvirken til groft bedrageri og falsk anmeldelse i en sag om forsikringssvindel for op imod fire millioner kroner.

Tilbage i marts 2018 fik to forsikringsselskaber fik mistanke om organiseret forsikringsbedrageri, idet flere kunder uafhængigt af hinanden havde anmeldt, at de havde været udsat for indbrud, hvor der i flere tilfælde var stjålet guld og guldsmykker for op imod 300.000 kroner. Fælles for anmeldelserne var, at kunderne havde fremsendt håndskrevne kvitteringer på guld og guldsmykker købt hos én bestemt guldsmed i Brabrand.

Mistanken opstod blandt andet, da det kunne konstateres, at nogle af kvitteringerne var dateret efter guldsmeden var lukket. Ved hjælp af tekniske undersøgelser kunne man desuden konstatere, at der var uoverensstemmelser mellem den påførte blæk og dateringen på flere kvitteringer

15 medgerningsmænd

Da Østjyllands Politi efterforskede sagen, fandt man frem til i alt 15 personer, der i en periode på godt et halvt år havde anmeldt indbrud, hvor der skulle være stjålet guld købt hos den pågældende guldsmed.

Efterforskningen viste også, at 13 af de 15 personer havde tegnet og/eller ændret deres forsikring i perioden op til de anmeldte indbrud. De 15 personer er sidenhen alle blevet sigtet for forsikringsbedrageri, forsøg på forsikringsbedrageri og falsk anmeldelse. I 14 af sagerne har forsikringsselskabet dog afvist at udbetale erstatning.

-Det har været en omfattende og langvarig efterforskning, blandet andet fordi man har efterforsket målrettet mod et større persongalleri, siger anklager Jacob Gents.

Som efterforskningen skred frem, stod det klart for politiet, at den nu 69-årige tidligere guldsmed var bagmand og bindeled til de 15 medsigtede i sagen. Han havde lavet fiktive kvitteringer for køb af guld til næsten fire millioner kroner og medvirket til at lave falske indbrudsanmeldelser til politiet med henblik på, at de medsigtede skulle få udbetalt erstatning fra forsikringsselskaberne for de guldsmykker, der angiveligt var stjålet ved indbruddene.

Guldmeden trak i trådene

Efterforskningen afdækkede blandt andet, at guldsmeden havde gentagen kontakt med de medsigtede – navnlig på tidspunkterne omkring tegning/ændring af forsikring, anmeldelse af indbrud og da politiet rejste sigtelser mod de medsigtede. Derudover havde guldsmeden i flere tilfælde kontaktet både politiet og forsikringsselskaberne på de medsigtedes vegne.

-Jeg er meget tilfreds med, at det via et solidt stykke efterforskningsarbejde er lykkedes politi og anklagemyndighed at optrævle sagen og få guldsmeden dømt, fordi de her sager ofte er vanskelige at følge til dørs. Der er sjældent uvildige vidner, der kan stå frem og afgive forklaring, og gerningsmændene kan planlægge svindlen i god tid, inden de går til politiet og forsikringsselskabet, siger anklager Jacob Gents.

Den tidligere guldsmed er dømt for medvirken til forsikringsbedrageri og forsøg på medvirken til forsikringsbedrageri for i alt ca. fire millioner kroner samt falsk anmeldelse og medvirken hertil. Han blev også dømt for to butikstyverier.

Han udbad sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.