Genindfører hurtigtest

Corona Covid  Virus Coronavirus

Regeringen har besluttet at genindføre hurtigtest og skrue op for PCR-testkapaciteten hurtigst muligt.

9. oktober lukkede de sidste hurtigteststeder, da smitten var lav og det ikke blev vurderet nødvændigt med hurtigtest længere. Men nu, 20 dage senere, stiger smitten igen, og det har fået regeringen til at beslutte genindførelse af hurtigtest.

Med stigende smitte har flere behov for at blive testet og derfor opskaleres PCR-kapaciteten til 150.000 test om dagen og samtidig at genindføres hurtigtest med en kapacitet på 100.000 daglige test.

De private leverandører af hurtigtest skal derfor inden for 14 dage etablere et test-setup med 100.000 daglige test. Kapaciteten kan efterfølgende med 14 dages varsel skaleres yderligere op. Det vil derfor være muligt at tilpasse testindsatsen på baggrund af bl.a. smittetryk og efterspørgsel. Der vil således komme en række nye hurtigteststeder fordelt over hele landet, og antallet og placeringen af hurtigteststederne vil i nærmeste fremtid blive planlagt af regionerne i samarbejde med leverandører og kommuner. De nye teststeder vil løbende fremgå af Danmarkskortet på coronasmitte.dk.

I starten af denne uge blev der udført ca. 80.000 daglige PCR-test i det landsdækkende net af teststeder. Torsdag blev der udført over 100.000 PCR-test.

Direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed, Lisbet Zilmer-Johns, siger:

-Vi har været forberedte på en situation, hvor smitten kunne stige. Derfor kan vi nu reagere hurtigt. For at sikre nok test til at håndtere situationen skruer vi op får både PCR- og hurtigtest. Både regioner og private leverandører melder klar til at øge kapaciteten. Med den øgede testefterspørgsel kan det dog ikke undgås, at der vil blive mere travlt i testcentrene i spidsbelastningsperioder, og jeg vil derfor gerne opfordre til, at man bruger hele åbningstiden, hvis man har mulighed for det.”

Ud over opskaleringen af testkapaciteten i hele landet, som indføres i løbet af de næste 14 dage, sættes der allerede nu ind med en øget indsats i enkelte kommuner i hovedstadsområdet, hvor smitten er særligt høj. Dette skal være med til at understøtte smittehåndteringen og sikre, at flest muligt kan blive testet.