Dom i sag om fangeflugt fra psykiatrisk afdeling i Slagelse

Onsdag faldt der dom i sagen om befrielse af en person, som var fængslet i surrogat på Retspykiatrisk afdelign i Slagelse.

I alt syv personer var tiltalt i sagen, blandt dem den fængslede, der blev befriet. Seks af de syv blev fundet skyldige.

Fangeflugten fandt sted tirsdag d. 19. november sidste år under dramatiske omstændigheder. HS havde fået tilladelse til at få besøg, og den besøgende havde medbragt en bradepandekage pyntet med glasur, som han fik lov til at tage med ind til HS. Men kort efter de var gået ind i besøglokalet, kom de ud igen, bevæbnet med pistoler- De krævede at blive lukket ud og kommandrede sygeplejerskerne til at smide deres alarmer. Under flugten blev der affyret skud og HS og den besøgende befrier til at tage fat i to sygeplejersker og true med at skyde, hvis tilstødende sygeplejerske trykkede på deres alarmer. Derefter tvang HS og befrieren de to sygeplejersker til at løbe ned ad gangen til udgangen ved slusen, hvor de låste døren op. Inde
i sluseområdet tog befrieren sin jakke i det skab han havde måttet efterlade den i ved ankomsten, hvorefter hvorefter de tvang sygeplejerskerne til at låse den sidste dør op. Derefter fortsatte HS og befrieren i løb ned gennem et kantineområde og forsvandt ud af hovedindgangen.

Retten i Næstved dømte således:

En 18-årig mand (BD) blev idømt et års fængsel og modtog dommen.

En 23-årige mand (MSIA), blev idømt to år og ni måneders fængsel. Han blev tillige fundet skyldig i opbevaring af ca. 250 gram kokain, og han blev udvist. Han ankede dommen til frifindelse.

En 25-årig mand (FM) blev idømt en fællesstraf på to år og tre måneders fængsel. Han ankede dommen til frifindelse.

En 25-årig mand (AM) blev idømt et år og tre måneders fængsel. Det samme gjorde en 20-årig mand (MR). Begge ankede dommen til frifindelse.

Den 24-årige mand (HS), som blev befriet blev idømt et år og tre måneders fængsel. Han tog sig betænkningstid med hensyn til anke.

En 22-årig mand (MA) blev frifundet (han sidder pt. varetægtsfængslet i forbindelse med en sag i en anden politikreds).

Som følge af de domfældtes bandetilknytning blev de endvidere idømt et opholdsforbud for tre år (Slagelse inden for byskiltet samt en større del af Kbh. N og NV).

Efter dommen udtalte specialanklager Skipper Pelle Falsled:

-Det er tilfredsstillende, at dygtigt politiarbejde har gjort det muligt at stille gruppen bag den voldsomme aktion strafferetligt til ansvar og altså ikke alene de to personer, der befandt sig på gerningsstedet – den retspsykiatriske afdeling.

:NB:

Skriv et svar