Kims fik ikke eneret på rillede chips

Chipsproducenten Kims tabte fornyligt en sag i Sø- og Handelsretten om eneret til firkantede chips.

Kims har siden 2014 forsøgt at få sine firkantede snack chips som et tredimensionelt mærke. Men en indsigelse i 2015 gjorde, at registreringen blev ophævet og siden har Kims forsøgt at få omgjort den beslutning. Først i Ankenævnet for Patenter og Varemærker, der besluttede, at mærket skulle forblive ophævet og bagefter i Sø- og Handelsretten.

Sø- og Handelsretten kom også frem til, at Kims ikke kunne få registreret sin firkantede chips som tredimensionelt varemærke.

Retten kom frem til, at Fordi snack-chipsenes udformning følger af ’varens egen karakter’, vil det begrænse konkurrenternes mulighed for at markedsføre varer med samme tekniske løsning, og fordi chipsenes form er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, kan Kims ifølge retten ikke få eneret til den firkantede og rillede chips som varemærke.

– Det centrale i denne sag er, at et væsentligt kendetegn ved mærket er den firkantede chips’ rillede overflade, og at netop denne overflade har til formål at sikre en bestemt konsistens og smagsoplevelse. Fordi chipsenes form har denne funktion – altså opnår et såkaldt teknisk resultat – er det ikke muligt at registrere den firkantede og rillede chips som et varemærke, siger varemærkechef ved Patent- og Varemærkestyrelsen, Hannah Holm Olsen.

Ingen stopklods for tredimensionelle mærker

Ifølge Patent- og Varemærkestyrelsen er Sø- og Handelsrettens afgørelse ikke en stopklods for tredimensionelle mærker, og formen på en vare kan stadig godt udgøre et varemærke. Men dommen er en påmindelse om, at man skal være opmærksom på, at visse tegn ikke kan registreres, eksempelvis tegn, der udelukkende består af en form, der er nødvendig for at opnå et teknisk resultat fx som i dette tilfælde en smagsoplevelse.

-Det er vigtigt at huske, at fokus i denne sag har været chipsenes tekniske karakter. Altså det der giver chipsene deres konsistens og smagsoplevelse. Sagen gør derfor ikke tredimensionelle mærker mindre vigtige. Et tredimensionelt mærke kan fortsat være afgørende for din forretning og kan beskytte dine varer, hvis fx en af dine varer med en bestemt form har kendetegnsfunktion, siger Hannah Holm Olsen.

Et formmærke er et varemærke, som består af eller omfatter en tredimensionel form, herunder beholdere, emballage, varen selv eller dets udseende. Af kendte formmærker med kendetegnsfunktion findes eksempelvis Toblerones trekantede emballage.

Et tredimensionelt mærke skal desuden have ”særpræg” for at blive registreret, hvilke ofte kræver, at man skal vise mærket indarbejdet som varemærke fx påvise, at forbrugerne allerede kender mærket og opfatter det som et kendetegn for den virksomhed, der har det, oplyser Patent- og Varemærkestyrelsen.

Skriv et svar