EU godkender Danmarks genopretningsplan

aerial architecture buildings city

Finansminister Nicolai Wammen (S) har i dag fået godkendt Danmarks plan for en genstart af dansk økonomi. Planen – som har undertitlen ”fart på den grønne omstilling” – blev godkendt af alle EU-lande på et møde med EUs 27 finansministre.

Dermed kan Danmark modtage omkring 11 mia. kroner til massive investeringer i grøn omstilling, klima og digitalisering, der skal få Danmark gennem coronakrisen.

Genopretningsplanen skal, ifølge Regeringen, understøtte en grøn vej ud af coronakrisen for Danmark og passe på danske arbejdspladser og virksomheder.

59 procent af midlerne er øremærket grønne initiativer – væsentligt over EU’s krav på mindst 37 procent. Også på digitalisering ligger Danmark med 25 procent over EU-minimumskravet på 20 procent.

Danmarks genopretningsplan udgøres af aftaler indgået med et bredt udsnit af Folketingets partier, som er delvist finansieret af midler fra EU’s genopretningsfond. Planen har et stort fokus på investeringer og forskning i grøn teknologi, flere elbiler på vejene, digitalisering og puljer til private og virksomheder til fx grønne boligforbedringer, energieffektiviseringer, udskiftning af olie- og gasfyr, udtag af lavbundsjorder, mere økologi mv.

-Under coronakrisen har vi i Danmark vedtaget en række store, grønne aftaler, der både skal holde hånden under danske arbejdspladser og virksomheder, og samtidig sikre en grøn vej ud af krisen. En grøn genstart vil også bidrage til at indfri Danmarks ambitiøse grønne målsætning om at reducere drivhusgasudledningen med 70 procent frem mod 2030. Midlerne fra EU’s genopretningsfond skal bidrage med finansiering hertil, og jeg er stolt af, at den danske genopretningsplan er en af de grønneste i EU, siger finansminister Nicolai Wammen og tilføjer:

-Genopretningsplanen rummer et enormt potentiale for Danmarks grønne omstilling og ikke mindst for danske virksomheder, der ofte er verdensførende på det grønne og digitale. For nu er det hele Europa, som i højere grad vil efterspørge fremtidens grønne og digitale løsninger, som Danmark er klar til at levere.

11 andre landes genopretningsplaner blev også godkent i dag, herunder planer fra Spanien, Italien, Frankrig og Tyskland. Europa-Kommissionen vurderer, at de samlede genopretningsplaner på tværs af Europa vil betyde 8.000 nye job i Danmark og øge Danmarks BNP med 0,4-0,7 procent årligt i perioden 2021-2025.

De lande, der har fået godkendt deres planer, vil forventeligt modtage de første udbetalinger i løbet af sommeren.