Eksperter forventer flere Covid-19-indlagte

Doctor Medical Medicine Health

Ifølge nye modelberegninger forventes det, at antallet af hospitalsindlæggelser kan stige yderligere frem mod midten af december.

Et ny notat fra ekspertgruppen for matematisk modellering, hvor der som noget nyt indgår en model, der fremskriver det samlede antal indlagte i de fem regioner i de kommende tre uger. Det sker under forudsætning af, at der ikke sker større ændringer i befolkningens adfærd eller indføres yderligere tiltag.

-Fremskrivningerne viser en fortsat stigning i antallet af hospitalsindlæggelser. Der estimeres omkring 70-200 daglige nyindlæggelser og 550 – 750 indlagte frem mod midten af december. Det er særligt i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark, hvor der forventes et stigende antal indlagte, siger læge og leder af ekspertgruppen Camilla Holten Møller fra Statens Serum Institut (SSI).

Der er fortsat betydelige usikkerheder relateret til epidemiens udvikling i de kommende uger. Dette skyldes til dels usikkerheder i forhold til beskyttelse mod smitte og videresmitte fra vaccinerede. Dels aktiviteten i befolkningen i julemåneden. Derudover tager modellerne kun delvist højde for de smittereducerende tiltag som coronapas og mundbind.

God overensstemmelse mellem modellerne og de faktiske tal

Modellerne estimerer både stigninger i antallet af nyindlæggelser og smittetallene i de kommende uger

-Man kan se, at der inden for modellernes usikkerheder er god overensstemmelse imellem det antal nyindlæggelser, som modellerne tidligere har beregnet, og den faktiske udvikling i nyindlæggelser indtil nu. Ifølge fremskrivningerne ses en stigning i antallet af indlæggelser frem mod midten af december. Men modellerne tager kun delvist højde for eventuelle nye smittebegrænsende tiltag, i forhold til brug af coronapas og mundbind. I modellerne antages det, at der er balance mellem, hvor hurtigt vaccineimmuniteten viger, og effekten af revaccination. Hvis vi revaccinerer hurtigere, end immuniteten viger, kan vi forvente at se færre indlæggelser og mindre smitte end sidst i den fremskrevne periode, siger Camilla Holten Møller.

Forventer mellem 3.400 og 8.300 smittede

I rapporten fremskrives også de daglige smittetal. Her estimeres der mellem 3.400 og 8.300 daglige smittede i midten af december. Heri er der ikke taget højde for den intensiverede revaccinationsindsats, der vil ske den kommende uge.

-De fremskrevne smittetal er opjusterede siden forrige modelnotat. Det skyldes dels vigende immunitet i befolkningen mod smitte. Dels den øgede testaktivitet. Vi ser ikke den samme opjustering i antallet af nyindlæggelser. Det viser, at også modellerne understøtter, at der fortsat er god beskyttelse mod indlæggelser, fortsætter Camilla Holten Møller.

Modelgruppen udgiver løbende opdateringer af modellerne.