275 millioner kroner ekstra til folkeskolen

Regeringen har indgået en aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om fordeling af 275 millioner kroner ekstra til folkeskolen i 2020.

For at pengene hurtigt kan komme ud og gøre gavn i folkeskolen, bliver kommunerne tildelt dem direkte og uden en forudgående ansøgning. Pengene bliver fordelt efter elevtal i folkeskolen, og tilskuddet skal komme oven i kommunernes vedtagne budgetter på folkeskoleområdet for 2020.

De 275 millioner stiger til 807 millioner kroner i 2023.

-Med den her aftale tager vi de første vigtige skridt til at sikre flere lærere i folkeskolen, og at folkeskolen får de nødvendige rammer og ressourcer. Folkeskolens betydning for samfundet kan ikke overvurderes, og derfor er jeg glad for, at regeringen og regeringens støttepartier har taget ansvar for at gå sammen om at investere i flere lærere til folkeskolen, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Også Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, glæder sig over aftalen:

-Det glæder mig, at vi nu tager fat på at udmønte finanslovsaftalen om at ansætte flere lærere i folkeskolen. Besparelser og afskaffelse af lærernes arbejdstidsregler er gået hårdt ud over undervisningen i folkeskolen i de sidste mange år. Det er på høje tid, at vi får vendt udviklingen, og med udmøntningen af de 275 millioner kroner i år tager vi et første skridt til at sikre bedre vilkår for lærerne og bedre undervisning af eleverne.

Radikale Venstres skoleordfører, Marianne Jelved, pointerer, at pengene ikke skal bruges til at “lappe huller”:

 -Nu er der en milliard kroner på vej ud i folkeskolen over de næste år. Det er til flere læreres løn og pensionsudgifter. Det er ikke for at lappe huller. Det er for at sikre et tiltrængt løft af folkeskolen. Det er for at øge den kvalificerede lærerstab i vores fælles folkeskole og dermed øge kvaliteten i skolernes arbejde sammen med elever i alle aldre. Det perspektiv skal vi i fællesskab holde fast i,

De midler, der nu bliver udmøntet, blev afsat på finansloven for 2020.

Skriv et svar