Nationabankdirektøren frygter ond inflationsspiral

Nationalbankdirektør Lars Rohde mener, at Folketinget bør gribe ind, hvis ikke Danmark skal ende i en ond inflationsspiral.

Til Børsen siger Lars Rohde bl.a.:

-Hvis efterspørgslen ikke bliver begrænset, er der en overhængende fare for, at vi får det, som vi frygter mest: en løn- og prisspiral.

Lars Rohde mener, at der skal ske en stramning af finanspolitiken. Ellers kan de stigende priser føre til højere løn og dermed højere inflation. Hvis ikke der strammes kan økonomien stå overfor en alvorlig nedtur.