Loven om afskaffelsen af Store bededag sendt i høring

Den socialdemokratiske Beskæftigelsesminister, Ane Halsboe-Jørgensen, har tordag sendt regeringens lovforslag om afskaffelse af Store bededag som helligdag i ekstern høring.

Der er dog ikke meget tid til at komme med høringssvar. Kun en uge har regeringen afsat.

Regeringen begrunder sløjfningen af Store Bededag som helligdag med, at pengene skal bruges til forsvaret.

Ifølge regeringen vil lønmodtagere modtage almindelig arbejdsløn for dagen.

Afskaffelsen af Store bededag som helligdag vil bl.a. medføre ca. 2.700 færre offentligt ansatte, at retten til til frihed eller kompenserende frihed, tillæg mv. frafalder for dem der ellers arbejder på helligdagen. Det vil også medføre øgede udgifter til at holde SFO’er, vuggestuer, børnehaver etc. åbent en ekstra dag. Afskaffelsen betyder også, at dagen udgår som lukkedag i relation til lukkeloven.