Fregat i forhøjet beredskab

Fregatten Niels Juel er stævnet ud fra Flådestation Korsør for at gennemføre træning og støtte den øgede overvågning af danske farvande og Østersøen, som er iværksat som følge af situationen omkring Ukraine.

Samtidig med, at man gennemfører træning af besætningen, skal fregatten løse en række nationale opgaver – herunder øget overvågning af danske farvande og Østersøen samt støtte til transportopgaver.

Det sker som led i flere initiativer, der øger Forsvarets beredskab i forbindelse med situationen omkring Ukraine.

-Det er vigtigt for os, at vi – samtidig med at vi træner og bliver dygtigere som besætning og enhed – kan støtte de nationale operative behov. Vi er alle her ombord stolte af at kunne støtte Danmarks sikkerhed, siger skibschef og orlogskaptajn Simon E. Schultz-Larsen.

Forsvarschef Flemming Lentfer besøgte mandag besætningen ombord på fregatten Niels Juel.

-Forsvaret er blevet bedt om at stille en række kapaciteter til rådighed i forbindelse med situationen i Ukraine. Nu sejler fregatten Niels Juel afsted for at hjælpe til med den øgede overvågning af de danske farvande og for at støtte med transportopgaver. Jeg har besøgt besætningen ombord, og jeg mærker en stor dedikation og professionalisme, som gør mig stolt, siger forsvarschef general Flemming Lentfer. 

Ud over fregatten Niels Juel har Forsvaret sat en kampbataljon på 700-800 mand på forhøjet beredskab, så den kan indsættes hurtigt, hvis situationen kræver det, og to F-16 kampfly er placeret på Bornholm, som et fremskudt afvisningsberedskab. Samtidig er fregatten Esbern Snare trukket hjem fra anti-piratindsatsen i Guinea-bugten for at indgå i NATO’s reaktionsstyrke.

Forsvaret forudser, at det skærpede beredskab foreløbigt forløber indtil udgangen af marts.