Rugemor dømt – snød tre barnløse par

Pregnant Pregnant Woman M Mother  - Fotorech / Pixabay

En 38-årig kvinde er blevet idømt en ubetinget fængselsstraf på et år og ni måneder for bedrageri af særlig grov beskaffenhed mod tre barnløse par samt dokumentfalsk.

Dommen faldt fredag ved Retten i Roskilde.

Sagen begyndte i marts 2016, da den nu 38-årige kvinde indgik en aftale med tre forskellige par om at agere rugemor for deres barn mod betaling af udgifter forbundet hermed. Den nu dømte fødte tvillinger i 2016 som følge af den fertilitetsbehandling, hun havde gennemgået med et af parrene. Graviditeten blev dog hemmeligholdt, alt imens hun fra de tre par fik dækket udgifter, hun påstod at have lagt ud for i forbindelse med fertilitetsbehandlingen.

Hun modtog i den anledning knap en halv million kroner fra de tre par.

Kvinden, der dengang havde bopæl i Stevns Kommune, gav parrene usande oplysninger vedrørende sine udgifter og påstod desuden, at fertilitetsbehandlingen var mislykket, eller at hun undervejs havde mistet barnet i ufrivillig abort.

I slutningen af 2017 blev kvinden blev anmeldt til politiet, og frem til dommen i dag har sagen været efterforsket i sektionen for Speciel Efterforskning – Økonomisk Kriminalitet hos Midt- og Vestsjællands Politi.

-Efter en lang og intensiv efterforskning i en sag uden fortilfælde, er jeg tilfreds med, at den samlede sag er blevet bedømt ved retten, siger politikommissær Martin Eise Eriksen, der er leder af efterforskningsafdelingen for Økonomisk Kriminalitet.

Specialanklager Anja Lund Liin mødte i Retten i Roskilde og angav i sin procedure, at denne sag om bedrageri af særlig grov beskaffenhed har haft store økonomiske og ikke mindst menneskelige konsekvenser.

-Jeg er rigtig glad for, at retten var enig med mig i, at sagen ikke skulle bedømmes alene ud fra det økonomiske tab, men også ud fra den vildfarelse og de menneskelige konsekvenser, som den tiltalte har påført de forurettede. Det er ganske alvorligt bedrageri, vi har set i denne sag, og det lagde retten også vægt på i dommen, siger specialanklager Anja Lund Liin fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Den 38-årige kvinde skal desuden betale erstatning til de tre par. Hun ankede dommen.