Kvinde dømt for svindel med Covid-19 støttemidler

Corona Covid  Virus Coronavirus

En herboende 42-årig udenlandsk blev torsdag idømt fængsel i 10 måneder for svig af særlig grov karakter med Covid-19 støttemidler for ca. 579.000 kr. vedrørende lønkompensation i april-juni sidste år.

Det skete ved Retten i Næstved af en enig domsandsret

Fængselsstraffen blev gjort delvist betinget, så de 4 af de 10 måneder skal afsones. Da hun allerede havde siddet varetægtsfængslet siden oktober 2020, anså retten den ubetingede del af straffen for udstået med varetægtsfængslingen. Hun blev løsladt efter domsafsigelsen.

Kvinden skal også betale en tillægsbøde på 579.000 kr. Endelig fik hun en advarsel efter udlændingeloven.

Sagen startede i den første corona-nedlukning, da tiltalte for sine tre selskaber ansøgte Erhvervsstyrelsen om lønkompensation til sig selv og flere andre. Retten lagde til grund, at de pågældende ikke reelt var ansatte i selskaberne og at ansøgningerne blev indsendt for uberettiget at skaffe penge til selskaberne. Retten lagde bl.a. vægt på, at selskaberne ikke reelt havde reel aktivitet og ansatte, at de som der blev søgt lønkompensation til, herunder hende selv, ikke var registreret i e-indkomstregisteret og ikke havde modtaget løn, og at de ansættelseskontrakter, som blev indsendt til Erhvervsstyrelsen ikke var underskrevet og i øvrigt først oprettet af den dømte efter de påståede ansættelsesforhold skulle være startet.

Udover fængselsstraffen skal den dømte erstatte Erhvervsstyrelsen ca. 76.000 kr. svarende til et beløb, som styrelsen nåede at udbetale, inden svindelen blev afsløret.