Møbelfabrik dømt for ulovlig import af træ

Hammer Court Judge Justice Law

I går blev en aarhusiansk møbelfabrik dømt for i to tilfælde i 2015 og 2017 at have importeret træ for flere hundredetusinde kroner uden at have foretaget den krævede risikovurdering af, om træet kunne være ulovligt fældet. 

Retten idømt virksomheden en bøde på 75.000 kroner.

Ifølge EU’s Tømmerforordning har europæiske virksomheder pligt til at indføre en såkaldt ”påpasseligheds-ordning”, hvor de skal sørge for at have fuldt tilstrækkelige oplysninger om en lang række forhold om træet. Det er en virksomheds pligt at foretage en risikovurdering og sørge for, at risikoen for, at træet er ulovligt fældet er minimalt. Men ifølge rettens dom overholdt virksomheden altså ikke reglerne.  

Fik påbud af Miljøstyrelsen

Da Miljøstyrelsen i marts 2017 opdagede den mangelfulde dokumentation, gav den virksomheden et påbud om at standse deres import fra Myanmar, indtil de sikrede sig, at import af teak fra Myanmar havde været underlagt en tilstrækkelig grundig risikovurdering. Trods påbuddet valgte virksomheden alligevel i samme periode at importere et parti træ, selvom de stadig ikke kunne fremvise den nødvendige dokumentation. 

-Der er en særlig risiko for, at træ fra et land som Myanmar er fældet ulovligt, men virksomheden gjorde slet ikke nok for at sikre sig, at det træ, de købte var lovligt. Det er særlig groft, at virksomheden igennem flere år har undladt at indføre en tilstrækkelig grundig risikovurdering, og derefter også at virksomheden fortsætter den anden import vel vidende, at de har fået et klart påbud fra Miljøstyrelsen, siger specialanklager Jan Østergaard. 

Anklageren havde påstået en højere bødestraf og konfiskation af et større beløb. Det skal nu vurderes, om sagen skal indstilles til anke hos statsadvokaten. 

Virksomheden har nægtet sig skyldig under sagen.